خدمات
خدمات صنعتی خدمات صنعتی
ارائه خدمات مشاوره صنعتی به منظور تحلیل CFD طرح ها و بهینه سازی و افزایش کارایی صنایع شرح خدمات
خدمات علمی خدمات علمی
مشاوره و انجام پروژه های دانشگاهی و تحقیقاتی شرح خدمات
درخواست انجام پروژه شما
نام: ایمیل: تلفن: عنوان/ توضیحات / جزییات پروژه:
گفتگوی آنلاین از طریق تلگرام
پروژه ها

انجام پروژه مهندسی پزشکی / بیومکانیک

انجام پروژه مهندسی پزشکی در دینامیک سیالات محاسباتی شریف به صورت تخصصی، توسط تیم کارشناسان با تجربه فارغ التحصیل از از دانشگاه صنعتی شریف با توجه به خواسته، زمان و میزان بودجه شما انجام میشود. . خدمات ما شامل آموزش انجام پروژه دانشگاهی مهندسی پزشکی ، آموزش انجام پروژه های دانشجویی مهندسی پزشکی ، آموزش انجام پایان نامه کارشناسی مهندسی پزشکی ، آموزش انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی ، آموزش انجام پایان نامه دکترا مهندسی پزشکی ، مشاوره آموزش انجام مقاله ISI مهندسی پزشکی ، مشاوره آموزش انجام پروژه کسر خدمت سربازی مهندسی پزشکی میباشد. همچنین خدمات شبیه سازی ما شامل شبیه سازی پروژه های مهندسی پزشکی با نرم افزار های انسیس، آباکوس، کامسول، فلوئنت، فرترن، متلب، ترموفلو، سالیدورک و مکانیکال دسکتاپ وهمچنین مشاوره انجام تنظیم تدوین مقاله ‍ژورنال و کنفرانس در زمینه پروژه های مهندسی پزشکی در گرایش های بیوالکتریک ، بیومکانیک ، بیومواد ، بالینی میباشد. سفارش مشاوره انجام پروژه مهندسی پزشکی خود را به صورت شفاف با جزییات کامل در بخش ثبت سفارش یا به صورت آنلاین از طریق واتساپ یا تلگرام بیان نمایید.

انجام پروژه مهندسی پزشکی در گرایش های:

 • انجام پروژه مهندسی پزشکی گرایش بافت
 • انجام پروژه مهندسی پزشکی گرایش بیومواد
 • انجام پروژه مهندسی پزشکی گرایش ورزش
 • انجام پروژه مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک
 • انجام پروژه مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک

نرم افزار های تخصصی انجام پروژه مهندسی پزشکی:

 • انجام پروژه مهندسی پزشکی با open-cv
 • انجام پروژه مهندسی پزشکی با AnyBody
 • انجام پروژه مهندسی پزشکی با متلب Matlab
 • انجام پروژه مهندسی پزشکی با فلوئنت Fluent
 • انجام پروژه مهندسی پزشکی با انسیس Ansys
 • انجام پروژه مهندسی پزشکی با پایتون Python
 • انجام پروژه مهندسی پزشکی با فیلد دو Field II
 • انجام پروژه مهندسی پزشکی با فرترن Fortran
 • انجام پروژه مهندسی پزشکی با آباکوس Abaqus
 • انجام پروژه مهندسی پزشکی با لب ویو Labview
 • انجام پروژه مهندسی پزشکی با پروتئوس Proteus
 • انجام پروژه مهندسی پزشکی با کامسول COMSOL
 • انجام پروژه مهندسی پزشکی با اپنفوم OpenFoam
 • انجام پروژه مهندسی پزشکی با فلوید فلو FluidFlow
 • انجام پروژه مهندسی پزشکی با سالیدورک Solidwork
 • انجام پروژه مهندسی پزشکی با انسیس ورکبنچ Workbench

انجام پروژه مهندسي پزشكي در زمينه شبيه سازي عملكرد كانال تنفسي(انجام پروژه فلوئنت)

انجام پروژه مهندسي پزشكي در زمينه شبيه سازي عملكرد كانال تنفسي(انجام پروژه فلوئنت)

انجام پروژه مهندسي پزشكي در زمينه شبيه سازي اثر ميدان الكتريكي بر قلب (انجام پروژه CFD با انسيس)

انجام پروژه مهندسي پزشكي در زمينه شبيه سازي اثر ميدان الكتريكي بر قلب (انجام پروژه CFD با انسيس)

انجام پروژه مهندسي پزشكي در زمينه انجام شبيه سازي قلب (انجام پروژه CFD با كامسول)

انجام پروژه مهندسي پزشكي در زمينه انجام شبيه سازي قلب (انجام پروژه CFD با كامسول)

انجام پروژه مهندسي پزشكي در زمينه شبيه سازي آنوريزم آئورت(انجام پروژه CFD با انسيس فلوئنت)

انجام پروژه مهندسي پزشكي در زمينه شبيه سازي آنوريزم آئورت(انجام پروژه CFD با انسيس فلوئنت)

انجام پروژه مهندسي پزشكي در زمينه شبيه سازي استرس ونميسز ماهيچه(انجام پروژه انسيس)

انجام پروژه مهندسي پزشكي در زمينه شبيه سازي استرس ونميسز ماهيچه(انجام پروژه انسيس)

انجام پروژه مهندسي پزشكي در زمينه شبیه سازی تنش بای پس شریان سیاهرگ(انجام پروژه با آباكوس)

انجام پروژه مهندسي پزشكي در زمينه شبیه سازی تنش بای پس شریان سیاهرگ(انجام پروژه با آباكوس)

انجام پروژه مهندسي پزشكي در زمينه شبیه سازی خون در آنوریزم شریان باسیلار(انجام پروژه با فلوئنت)

انجام پروژه مهندسي پزشكي در زمينه شبیه سازی خون در آنوریزم شریان باسیلار(انجام پروژه با فلوئنت)

انجام پروژه مهندسي پزشكي-بيومكانيك در زمينه شبیه سازی جریان خون در سرخرگ(انجام پروژه با كامسول)

انجام پروژه مهندسي پزشكي-بيومكانيك در زمينه شبیه سازی جریان خون در سرخرگ(انجام پروژه با كامسول)

انجام پروژه مهندسي پزشكي-بيومكانيك در زمينه شبیه سازی عددی جریآن خون در سیکل ویلیس

انجام پروژه مهندسي پزشكي-بيومكانيك در زمينه شبیه سازی عددی جریآن خون در سیکل ویلیس

انجام پروژه مهندسي پزشكي-بيومكانيك در زمينه شبیه سازی عددی ستون فقرات(انجام پروژه با آباكوس)

انجام پروژه مهندسي پزشكي-بيومكانيك در زمينه شبیه سازی عددی ستون فقرات(انجام پروژه با آباكوس)

انجام پروژه مهندسي پزشكي-بيومكانيك در زمينه شبیه سازی عددی آنوریزم شاهرگ بطنی

انجام پروژه مهندسي پزشكي-بيومكانيك در زمينه شبیه سازی عددی آنوریزم شاهرگ بطنی

انجام پروژه مهندسي پزشكي-بيومكانيك در زمينه شبیه سازی عددی پمپ گردش خون(انجام پروژهCFD با فلوئنت)

انجام پروژه مهندسي پزشكي-بيومكانيك در زمينه شبیه سازی عددی پمپ گردش خون(انجام پروژهCFD با فلوئنت)