خدمات
خدمات صنعتی خدمات صنعتی
ارائه خدمات مشاوره صنعتی به منظور تحلیل CFD طرح ها و بهینه سازی و افزایش کارایی صنایع شرح خدمات
خدمات علمی خدمات علمی
مشاوره و انجام پروژه های دانشگاهی و تحقیقاتی شرح خدمات
درخواست انجام پروژه شما
نام: ایمیل: تلفن: عنوان/ توضیحات / جزییات پروژه:
گفتگوی آنلاین از طریق تلگرام
پروژه ها

انجام پروژه مهندسی شیمی و نفت

انجام پروژه مهندسی شیمی در گروه دینامیک سیالات محاسباتی شریف به صورت تخصصی، مسقیم و بدون واسطه توسط تیم کارشناسان با تجربه فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف.گروه ما آماده ارائه انواع خدمات انجام پروژه مهندسی شیمی و نفت با توجه به خواسته، زمان و میزان بودجه شما انجام میشود. خدمات ما شامل آموزش انجام پروژه دانشگاهی مهندسی شیمی ، آموزش انجام پروژه های دانشجویی مهندسی شیمی ، آموزش انجام پایان نامه کارشناسی مهندسی شیمی ، آموزش انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ، آموزش انجام پایان نامه دکترا مهندسی شیمی ، مشاوره آموزش انجام مقاله ISI مهندسی شیمی ، مشاوره آموزش انجام پروژه کسر خدمت سربازی مهندسی شیمی میباشد. همچنین خدمات شبیه سازی ما شامل شبیه سازی پروژه های مهندسی شیمی و نفت با نرم افزار های انسیس، آباکوس، کامسول، فلوئنت، فرترن، متلب، ترموفلو، کتیا،سالیدورک و مکانیکال دسکتاپ وهمچنین مشاوره انجام تنظیم تدوین مقاله ‍ژورنال و کنفرانس در زمینه انجام پروژه های مهندسی شیمی میباشد. سفارش مشاوره انجام پروژه مهندسی شیمی خود را به صورت شفاف با جزییات کامل در بخش ثبت سفارش یا به صورت آنلاین از طریق واتساپ یا تلگرام بیان نمایید.

زیرمجموعه های تخصصی انجام پروژه های مهندسی شیمی در دینامیک سیالات محاسباتی شریف:

 • انجام پروژه مهندسی شیمی در زمینه پلیمر
 • انجام پروژه مهندسی شیمی در زمینه معدنی
 • انجام پروژه مهندسی شیمی در زمینه پالایش
 • انجام پروژه مهندسی شیمی در زمینه داروسازی
 • انجام پروژه مهندسی شیمی در زمینه پتروشیمی
 • انجام پروژه مهندسی شیمی در زمینه صنایع گاز
 • انجام پروژه مهندسی شیمی در زمینه کاغذسازی
 • انجام پروژه مهندسی شیمی در زمینه صنعت نفت
 • انجام پروژه مهندسی شیمی در زمینه بهره برداری
 • انجام پروژه مهندسی شیمی در زمینه صنایع غذایی
 • انجام پروژه مهندسی شیمی در زمینه محیط زیست
 • انجام پروژه مهندسی شیمی در زمینه بیوتکنولوژی
 • انجام پروژه مهندسی شیمی در زمینه نانوتکنولوژی
 • انجام پروژه مهندسی شیمی در زمینه طراحی فرایند
 • انجام پروژه مهندسی شیمی در زمینه صنایع شیمیایی
 • انجام پروژه مهندسی شیمی در زمینه هیدروکربوری
 • انجام پروژه مهندسی شیمی در زمینه پدیده های انتقال
 • انجام پروژه مهندسی شیمی در زمینه طراحی فرایندهای
 • انجام پروژه مهندسی شیمی در زمینه جداسازی فرآیندهای
 • انجام پروژه مهندسی شیمی در زمینه ترموسینتیک و کاتالیست
 • انجام پروژه مهندسی شیمی در زمینه شبیه سازی و کنترل فرآیندها

نرم افزار های تخصصی انجام پروژه مهندسی شیمی مرکز دینامیک سیالات محاسباتی شریف:

 • انجام پروژه مهندسی شیمی با نرم افزار CFX
 • انجام پروژه مهندسی شیمی با نرم افزار EES
 • انجام پروژه مهندسی شیمی با نرم افزار OLGA
 • انجام پروژه مهندسی شیمی با نرم افزار PDMS
 • انجام پروژه مهندسی شیمی با نرم افزار CFturbo
 • انجام پروژه مهندسی شیمی با نرم افزار LS-DYNA
 • انجام پروژه مهندسی شیمی با نرم افزار Petro-sym
 • انجام پروژه مهندسی شیمی با نرم افزار میپل Maple
 • انجام پروژه مهندسی شیمی با نرم افزار متلب Matlab
 • انجام پروژه مهندسی شیمی با نرم افزار انسیس Ansys
 • انجام پروژه مهندسی شیمی با نرم افزار فلوئنت Fluent
 • انجام پروژه مهندسی شیمی با نرم افزار هایسیس HYSYS
 • انجام پروژه مهندسی شیمی با نرم افزار فرترن Fortran
 • انجام پروژه مهندسی شیمی با نرم افزار آباکوس Abaqus
 • انجام پروژه مهندسی شیمی با نرم افزار کامسول COMSOL
 • انجام پروژه مهندسی شیمی با نرم افزار اپن فوم OpenFOAM
 • انجام پروژه مهندسی شیمی با نرم افزار ترموفلو Thermoflow
 • انجام پروژه مهندسی شیمی با نرم افزار سالیدورک Solidworks
 • انجام پروژه مهندسی شیمی با نرم افزار ورک بنچ Workbench
 • انجام پروژه مهندسی شیمی با نرم افزار متمتیکا Mathematica
 • انجام پروژه مهندسی شیمی با نرم افزار اسپن پلاس Aspen Plus
 • انجام پروژه مهندسی شیمی با نرم افزار Pipephase – Pipesim
 • انجام پروژه مهندسی شیمی با نرم افزار اسپن هایسیس Aspen HYSYS

انجام پروژه مهندسي شيمي در زمينه شبيه سازي انتقال حرارت فين (انجام پروژه فلوئنت)

انجام پروژه مهندسي شيمي در زمينه شبيه سازي انتقال حرارت فين (انجام پروژه فلوئنت)

انجام پروژه مهندسي شيمي در زمينه شبيه سازي تانكر ذخيره (انجام پروژه فلوئنت)

انجام پروژه مهندسي شيمي در زمينه شبيه سازي تانكر ذخيره (انجام پروژه فلوئنت)

انجام پروژه مهندسي شيمي در زمينه شبيه سازي سيكلون (انجام پروژه فلوئنت)

انجام پروژه مهندسي شيمي در زمينه شبيه سازي سيكلون (انجام پروژه فلوئنت)

انجام پروژه مهندسي شيمي در زمينه شبيه سازي شير كنترلي(انجام پروژه فلوئنت)

انجام پروژه مهندسي شيمي در زمينه شبيه سازي شير كنترلي(انجام پروژه فلوئنت)

انجام پروژه مهندسي شيمي در زمينه شبيه سازي واكنش شيميايي مايع(انجام پروژه فلوئنت)

انجام پروژه مهندسي شيمي در زمينه شبيه سازي واكنش شيميايي مايع(انجام پروژه فلوئنت)

انجام پروژه مهندسي شيمي در زمينه شبیه سازی عددی کاویتاسیون در شیر پروانه ای(انجام پروژه با فلوئنت)

انجام پروژه مهندسي شيمي در زمينه شبیه سازی عددی کاویتاسیون در شیر پروانه ای(انجام پروژه با فلوئنت)

انجام پروژه مهندسي شيمي در زمينه شبیه سازی عددی جریان آشفته در شیر کنترلی(انجام پروژه با فلوئنت)

انجام پروژه مهندسي شيمي در زمينه شبیه سازی عددی جریان آشفته در شیر کنترلی(انجام پروژه با فلوئنت)

انجام پروژه مهندسي شيمي و نفت در زمينه شبیه سازی نفوذ نفت از مخزن به خاک(انجام پروژه با فلوئنت)

انجام پروژه مهندسي شيمي و نفت در زمينه شبیه سازی نفوذ نفت از مخزن به خاک(انجام پروژه با فلوئنت)

انجام پروژه مهندسي شيمي و نفت در زمينه شبیه سازی رسوب محفظه اختلاط آب و شن(انجام پروژه با CFX)

انجام پروژه مهندسي شيمي و نفت در زمينه شبیه سازی رسوب محفظه اختلاط آب و شن(انجام پروژه با CFX)

انجام پروژه مهندسي شيمي و نفت در زمينه شبیه سازی عددی مبدل حرارتی(انجام پروژه با فلوئنت)

انجام پروژه مهندسي شيمي و نفت در زمينه شبیه سازی عددی مبدل حرارتی(انجام پروژه با فلوئنت)

انجام پروژه مهندسي شيمي و نفت در زمينه شبیه سازی عددی توزیع فشار در یک مانیفولد سوخت

انجام پروژه مهندسي شيمي و نفت در زمينه شبیه سازی عددی توزیع فشار در یک مانیفولد سوخت

انجام پروژه مهندسي شيمي و نفت در زمينه شبیه سازی عددی محفظه احتراق(انجام پروژه با فلوئنت)

انجام پروژه مهندسي شيمي و نفت در زمينه شبیه سازی عددی محفظه احتراق(انجام پروژه با فلوئنت)

انجام پروژه مهندسي شيمي و نفت در زمينه شبیه سازی عددی هیتر اهمیک(انجام پروژه با فلوئنت)

انجام پروژه مهندسي شيمي و نفت در زمينه شبیه سازی عددی هیتر اهمیک(انجام پروژه با فلوئنت)

انجام پروژه مهندسي شيمي و نفت در زمينه شبیه سازی عددی محفظه اختلاط راشتون(انجام پروژه با فلوئنت)

انجام پروژه مهندسي شيمي و نفت در زمينه شبیه سازی عددی محفظه اختلاط راشتون(انجام پروژه با فلوئنت)

انجام پروژه مهندسي شيمي و نفت در زمينه شبیه سازی عددی احتراق پیش مخلوط(انجام پروژه با فلوئنت)

انجام پروژه مهندسي شيمي و نفت در زمينه شبیه سازی عددی احتراق پیش مخلوط(انجام پروژه با فلوئنت)

انجام پروژه مهندسي شيمي و نفت در زمينه شبیه سازی عددی مخلوط کن گریز از مرکز(انجام پروژه با CFX)

انجام پروژه مهندسي شيمي و نفت در زمينه شبیه سازی عددی مخلوط کن گریز از مرکز(انجام پروژه با CFX)

انجام پروژه مهندسي شيمي و نفت در زمينه شبیه سازی برج خنک کن نیروگاه(انجام پروژه انسيس فلوئنت)

انجام پروژه مهندسي شيمي و نفت در زمينه شبیه سازی برج خنک کن نیروگاه(انجام پروژه انسيس فلوئنت)

انجام پروژه مهندسي شيمي و نفت در زمينه شبیه سازی عددی مخلوط کن ثابت(انجام پروژه با فلوئنت)

انجام پروژه مهندسي شيمي و نفت در زمينه شبیه سازی عددی مخلوط کن ثابت(انجام پروژه با فلوئنت)